“เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2561”

เผยเเพร่เมื่อ 736 เข้าชม

แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมเปิดภาคเรียน1-61

ผลการดำเนินงานบริหาร 60-61

เอกสาร 1-สรุปผลรวมการดำเนินงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร ปี 2560 เอกสาร 2-แนะนำบุคลากรใหม่61

เอกสาร 4-สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้และแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561

Full Screen

Full Screen