ปฐมนิเทศ นิติศาสตร์ 60

เผยเเพร่เมื่อ

ปฐมนิทเศนักศึกษาใหม่ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560