หัวข้อข่าว

ปฐมนิเทศ นิติศาสตร์ 60

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ 60

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิปลกรรม ชั้นปีที่ 4

นิทรรศการ “คน ค้น ศิลป์”

สัมมนาวิชาการ “มองสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านวรรณกรรม”

โครงการคลีนิคกฏหมายสัญจร ปี 2

โครงการเบิ่งแยงภูมิปัญญา สิบสานคุณค่า ฝ้าย – ครามชุมชน

งานกีฬาสัมพันธ์ CD SPORTS 2016 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 04/03/2560

CBR Tao Ngoi Community welfare