กิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในโครงการวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔

เผยเเพร่เมื่อ 866 เข้าชม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทักษะภาษาไทย เนื่องในโครงการวันภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ชิงรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยมีประเภทการประกวดทักษะภาษาไทย ดังนี้

 

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการประกวด

คลิกเพื่อสมัครและส่งผลงาน

การประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)

รายละเอียดการประกวด

บทอ่านร้อยแก้วร้อยกรอง

คลิกเพื่อสมัครและส่งผลงาน

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)

รายละเอียดการประกวด

คลิกเพื่อสมัครและส่งผลงาน

การประกวด Podcast รายการเสียงผ่านช่องทางออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)

รายละเอียดการประกวด

คลิกเพื่อสมัครและส่งผลงาน

 

ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

ประกาศผลการประกวด วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านทาง Facebook สาขาภาษาไทย SNRU

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข โทรศัพท์ ๐๘ ๑๒๖๓ ๙๒๙๓

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์