การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เผยเเพร่เมื่อ 815 เข้าชม

เรียน ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร คณาจารย์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อินสิน ชั้น 2 อาคาร 3 โดยกำหนดการเข้าร่วมประชุมเป็น 2 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 กำหนดให้ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา/หลักสูตร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนิพนธ์ อินสิน ชั้น 2 อาคาร 3 / กรณีที่ 2 กำหนดให้คณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Cisco Webex Meetings) URL : https://snruwebex.webex.com/snruwebex/j.php?MTID=mc802515cebf63501bf9bbaaabf174e02
Meeting Number: 184 395 1030 Password: ACs83StMAc3
ทั้งนี้ สามารถศึกษาการใช้โปรแกรม Cisco Webex Meetings ตาม QR Code และลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
ลิงค์การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=0Hyv4JOx6Qs
Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=e7v3xQqQRJQ
Part 3: https://www.youtube.com/watch?v=7FTrWY5Ndig
Part 4: https://www.youtube.com/watch?v=5Uqa8z3sh5E
Part 5: https://www.youtube.com/watch?v=jfCQRVxVfkY
Part 6: https://www.youtube.com/watch?v=Hu_Hac_MA80