วันภาษาไทยแห่งชาติ 63

เผยเเพร่เมื่อ 255 เข้าชม

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมโครงการ วันภาษาไทยแห่งชาติ (วันภาษาไทยที่รัก) ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓           ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “สกลนครศึกษา : ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย ๓ รายการ ได้แก่

  • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาถิ่น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ

สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw50mmd-Bofg0RqiH2uS0TBtZIYh9-2YKVtFAYXAKojq_pQQ/viewform

  • การแข่งขันสืบค้นคำและความหมายของคำ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รับจำนวน ๒๐ ทีม) ณ หอประชุมจามจุรี ๒

สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqOMkynGSOdCxV346nZ4BbDMP8GJmtVXBkI5U5UHGTLKG8xQ/viewform

  • การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมจามจุรี ๑

สมัครออนไลน์ได้ที่ลิงก์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgnas4NOhvll6keqH7fS-F-ANiseamhP3bnXNdafv0gm_Qzg/viewform

สามารถสมัครได้จนถึงวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม เวลา ๑๘.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันวันพุธที่ ๕ สิงหาคม เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข โทรศัพท์ ๐๘๑-๒๖๓-๙๒๙๓