“ปัจฉิมนิเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562”

เผยเเพร่เมื่อ 642 เข้าชม

“บทเรียนสุดท้ายที่เราอยากฝากบอกนักศึกษา จากใจของพวกเรา คือเรื่องราวเหล่านี้ ขอให้นักศึกษาของเรา เผชิญโลกนอกรั้วมหาวิทยาลัยอย่างกล้าแกร่งและเข้มแข็ง ในฐานะพลเมืองที่จะพัฒนาประเทศนี้”