วารสารภูพานสาสน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 135 เข้าชม

วารสารภูพานสาสน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กรกฎาคม 2562) เริ่มรับบทความเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ ตั้งแต่ มกราคม – พฤษภาคม 2562 ส่งมาที่ อีเมล Phuphansarn@snru.ac.th สอบถามเพิ่มเติม : ดร.วินิธา พานิช 0817686816 อ.นภาไล ตาสาโรจน์ 0810603218 เจ้าหน้าที่ประสานงาน : นส.ภุลภญา ศรีบุญธรรม 0636255597

 

วารสารภูพานสาส์นเรา จะรับเฉพาะ บทความที่เกี่ยวกับทางด้านสังคมศาสตร์ อาทิเช่น สาขาภาษาไทย ศิลปกรรม ภาษาอังกฤษ พัฒนาชุมชน สารสนเทศศาสตร์ การท่องเที่ยว ดนตรี วัฒนธรรมศึกษา และสาขารัฐศาสตร์

ส่งวารสาร ออนไลน์ ได้ที่นี่

Full Screen