งานลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 107 เข้าชม

ขอเชิญร่วมงานลานวัฒนธรรมมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3

“อาหารพื้นบ้าน : ทุนทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น”

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พบกับกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วัฒนธรรมผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร

ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

  • ร่วมแต่งกาย ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง
  • ชม/ชิม/ซื้อ อาหารพื้นบ้าน โดยนักศึกษาจาก 11 หลักสูตร
  • ร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้นักศึกษาในการประกวดส้มตำลีลา (13.00 – 16.00 น.)
  • ตลาดถนนคนเดิน

 

2) เชิญชวนนักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วมแข่งขันส้มตำลีลา (๓ คน/ทีม) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://hms.snru.ac.th และนำส่งใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานคณบดี อาคาร ๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางวิชยา ตรีศกประพฤทธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ – ๑๖๖๑ – ๒๗๔๖

 

ดาวน์โหลด ใบสมัครการแข่งขันส้มตำ คลิกที่นี่

 

Full Screen

Full Screen