งานสัมมนา “วรรณคดีกับการสร้างชาติ”

เผยเเพร่เมื่อ 551 เข้าชม

งานสัมมนา “วรรณคดีกับการสร้างชาติ” โดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b414