หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิปลกรรม ชั้นปีที่ 4

นิทรรศการ “คน ค้น ศิลป์”

สัมมนาวิชาการ “มองสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ผ่านวรรณกรรม”

โครงการคลีนิคกฏหมายสัญจร ปี 2

โครงการเบิ่งแยงภูมิปัญญา สิบสานคุณค่า ฝ้าย – ครามชุมชน

งานกีฬาสัมพันธ์ CD SPORTS 2016 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 04/03/2560

CBR Tao Ngoi Community welfare

งานสัมมนา “วรรณคดีกับการสร้างชาติ”

ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานกับการบริหารจัดการโดยชุมชน