โครงการคลีนิคกฏหมายสัญจร ปี 2

คลีนิคกฏหมายสัญจร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

17554809_1826177957706770_1000232488_n

Picture 1 of 9